STEAMER

STEAM i robotyki edukacyjnej w edukacji przedszkolnej

2021-1-FR01-KA220-SCH-000030010

O

W związku z tym, że coraz więcej aspektów życia codziennego jest związanych z technologią, potrzeba poprawy i rozszerzenia edukacji STEAM w ramach programu nauczania będzie coraz bardziej nagląca. Bez wystarczającej liczby pedagogów STEAM, uczniowie nie będą mieli dostępu do takich możliwości STEAM, które mogą wzbudzić długotrwałe zainteresowanie i pasję w tych dziedzinach i nie tylko. W miarę jak coraz więcej aspektów życia codziennego jest związanych z technologią opartą na STEAM, potrzeba poprawy i rozszerzenia edukacji STEAM jest uważana za kluczową dla utrzymania przewagi konkurencyjnej w XXI wieku. Wraz z większym naciskiem na edukację STEAM, znaczący program nauczania STEAM jest często wprowadzany już od poziomu przedszkolnego.

Badania naukowe potwierdzają, że zapoznawanie uczniów z programem STEAM w młodym wieku sprzyja rozwojowi umiejętności krytycznego myślenia, zwiększa poziom wiedzy naukowej i sprzyja kreatywnemu rozwiązywaniu problemów. Te doświadczenia mogą przyczynić się do powstania długotrwałej pasji do przedmiotów STEAM, a także do osiągnięcia sukcesu w nauce we wszystkich dziedzinach. Niestety, ze względu na gwałtowny rozwój, zdecydowana większość nauczycieli, a zwłaszcza nauczycieli przedszkolnych, czuje się analfabetami w zakresie nowoczesnych nauk i technologii, ponieważ nie są w stanie nadążyć za aktualnymi trendami ICT.

 Badania pokazują, że wsparcie STEM powinno rozpocząć się wcześnie: dzieci w niekorzystnych warunkach, zwłaszcza, zaczynają szkołę podstawową bez podstaw do osiągnięcia sukcesu. Pomysł projektu powstał po przeprowadzeniu na niewielką skalę badania potrzeb w formie ankiety (link do formularza Google), w której uczestniczyło wielu nauczycieli edukacji podstawowej. W ramach badania zbadano potrzeby grup docelowych w zakresie rozwoju umiejętności i innowacyjnych rozwiązań w ich dziedzinie. Analiza ujawniła wyzwania, przed jakimi stoją nauczyciele przy wprowadzaniu STEAM lub Robotyki na swoich lekcjach ze względu na brak wiedzy i lęk przed nowymi technologiami w edukacji.

Ponadto, respondenci ujawnili swoje zainteresowanie wprowadzeniem do nauczania STEAM i tym, jak mogą zastosować robotykę edukacyjną na swoich lekcjach, zdobyć wiedzę na ten temat i wzmocnić swoją dydaktykę, ponieważ uznali znaczenie uczenia się przez całe życie i ciągłego rozwoju zawodowego. W tych ramach projekt ma na celu rozwój wiedzy, umiejętności i kluczowych kompetencji STEAM i robotyki edukacyjnej nauczycieli w edukacji przedszkolnej (STEAMERs). Dzięki projektowi nauczyciele rozwiną umiejętności i kompetencje wymagane przy wykonywaniu zadań związanych ze STEM, które obejmują umiejętności poznawcze, manipulacyjne, technologiczne oraz umiejętności współpracy i komunikacji

CELE

Projekt ten ma na celu zidentyfikowanie, poprzez badania terenowe, konkretnych braków w wiedzy, jakie posiadają nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w zakresie wdrażania STEAM i robotyki edukacyjnej na swoich lekcjach. To co chcemy osiągnąć to Rozwój wiedzy, umiejętności i kluczowych kompetencji w zakresie STEAM i robotyki edukacyjnej nauczycieli w edukacji przedszkolnej (STEAMERs).

Dzięki projektowi nauczyciele rozwiną umiejętności i kompetencje wymagane przy wykonywaniu zadań związanych ze STEM, które obejmują umiejętności poznawcze, manipulacyjne, technologiczne oraz umiejętności współpracy i komunikacji. Głównym rezultatem projektu będzie kompletny raport dotyczący wyników badań, kompendium STEAMERs, które zidentyfikuje potrzeby szkoleniowe nauczycieli szkół podstawowych w zakresie STEAM i Robotyki Edukacyjnej, a także zidentyfikuje aktualne trendy w każdym z krajów partnerskich. Po ukończeniu tego raportu zostanie opracowany i wdrożony kurs metodyczny dla nauczycieli szkół podstawowych: będzie on zawierał Program nauczania dla nauczycieli z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi rozwijania umiejętności, wiedzy i kluczowych kompetencji zidentyfikowanych dzięki raportowi z kompendium.

Wreszcie opracowana zostanie platforma e-learningowa w celu promowania działań i zasobów edukacyjnych online oraz wirtualnej współpracy, komunikacji i eksperymentów, łącząca możliwości wirtualnego i mieszanego uczenia się dla nauczycieli przedszkolnych. Będzie ona obejmować kurs szkoleniowy online, projekt techniczny kursu, samoocenę, wdrożenie testów i finalizację.

GRUPY DOCELOWE

Działania projektu skierowane są przede wszystkim do następujących grup docelowych:

WYNIKI PROJEKTU

Kompendium STEAMERs

Kompendium STEAMERs, które przedstawi aktualną sytuację STEAM/ER w edukacji wczesnoszkolnej.

Wskaźniki:

- Desk research (badanie literatury przedmiotu)

- Badania terenowe (50 uczestników z każdego kraju partnerskiego + grupa fokusowa online)

- Desk Research w zakresie modeli kompetencji kluczowych STEAM/ER i

- Synteza wyników - partner wiodący

- Tłumaczenia kompendium na 6 języków (polski, grecki, francuski, włoski, rumuński)

Kompendium STEAMERs

Poradnik szkoleniowy STEAMERs

Poradnik szkoleniowy STEAMERs rozwija kluczowe kompetencje nauczycieli przedszkolnych, aby skutecznie nauczać STEAM/ER w swoich szkołach.

Wskaźniki:

- Przewodnik szkoleniowy STEAMERs, kurs modułowy

- Tłumaczenie Przewodnika szkoleniowego STEAMERs na 6 języków (polski, grecki, francuski, włoski, rumuński)

- Integracja kursu szkoleniowego z platformą e-learningową.

- 1. pilotaż wśród trenerów VET i nauczycieli przedszkolnych w C1.

- 2. pilotaż z dziećmi R2.

Platforma e-learningowa STEAMERs

Platforma e-learningowa STEAMERs będzie centralnym punktem dla wszystkich nauczycieli szkół podstawowych, którzy chcą zdobyć wiedzę, rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje w zakresie nauczania STEAM/ER na swoich lekcjach.

Wskaźniki:

- Planowanie i specyfikacja platformy e-learningowej.

- Wdrożenie platformy - partner wiodący

- Opracowanie zawartości platformy (zawartość R1, R2)

- Tłumaczenia na 6 języków (polski, grecki, francuski, włoski, rumuński)

WZMACNIACZ

AKTUALNOŚCI

Brochure

April,2022

Newsletter

April,2022

Contact Us
First
Last